Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2015-2016?
School: gemiddeld cijfer is 7,3
Aantal leerlingen: 124 (op 1 oktober) - Aantal respondenten (ouders\verzorgers): 58
Bron: Qfeedback (B&T Organisatieadvies)