Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats.
Onze leerlingen hebben een ruime keuze in tal van mogelijkheden voor V.O.- scholen in de omgeving van Heerlen. Een enkele leerling gaat naar Gulpen. De schooladviezen voldoen aan de normen van het landelijk gemiddelde.
In samenspraak met ouders en de voortgezet onderwijsschool hebben we in het schooljaar 2019-2020 van één leerling het schooladvies heroverwogen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 14,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 31,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies. School: 25,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 50,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 33,3% met een vwo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbovmbovmbovmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 2,4% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 14,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 7,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 12,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 33,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 38,5% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 15,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 15,4% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 15,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 30,8% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,7% met een vwo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 16,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 7,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 46,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 16,9% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 1,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 5,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 8,9% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 16,4% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 72,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 66,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 16,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 16,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
   
    
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren?
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
 
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vso
 
0,1 %
 
0,1 %
 
0,0 %
PrO
 
0,3 %
 
0,3 %
 
0,2 %
vmbo-b
12,5 %
2,1 %
15,4 %
2,4 %
 
2,2 %
vmbo-b / vmbo-k
 
1,6 %
 
1,6 %
 
1,7 %
vmbo-k
 
4,9 %
 
5,3 %
 
5,5 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
2,0 %
 
2,1 %
 
2,2 %
vmbo-(g)t
18,8 %
14,5 %
15,4 %
14,1 %
25,0 %
14,6 %
vmbo-(g)t / havo
18,8 %
7,1 %
15,4 %
7,2 %
 
8,4 %
havo
6,3 %
20,5 %
 
20,0 %
25,0 %
19,5 %
havo / vwo
31,3 %
11,5 %
38,5 %
12,4 %
 
12,4 %
vwo
12,5 %
34,5 %
15,4 %
33,5 %
50,0 %
31,9 %
onbekend
 
0,9 %
 
1,0 %
 
1,2 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
geen gewogen leerlingen
geen gewogen leerlingen
geen gewogen leerlingen
Welke vmbo adviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren, uitgesplitst naar advies voor leerwegondersteunend onderwijs?
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Cluster1
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vmbo-b
12,5 %
2,1 %
15,4 %
2,4 %
 
2,2 %
vmbo-b, zonder lwoo
 
1,2 %
 
1,4 %
 
1,7 %
vmbo-b, met lwoo
12,5 %
0,9 %
15,4 %
1,0 %
 
0,6 %
vmbo-b / vmbo-k
 
1,6 %
 
1,6 %
 
1,7 %
vmbo-b / vmbo-k, zonder lwoo
 
1,0 %
 
1,1 %
 
1,3 %
vmbo-b / vmbo-k, met lwoo
 
0,6 %
 
0,4 %
 
0,3 %
vmbo-k
 
4,9 %
 
5,3 %
 
5,5 %
vmbo-k, zonder lwoo
 
4,3 %
 
4,9 %
 
5,0 %
vmbo-k, met lwoo
 
0,6 %
 
0,4 %
 
0,5 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
2,0 %
 
2,1 %
 
2,2 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, zonder lwoo
 
1,9 %
 
2,0 %
 
2,1 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,2 %
 
0,2 %
 
0,1 %
vmbo-(g)t
18,8 %
14,5 %
15,4 %
14,1 %
25,0 %
14,6 %
vmbo-(g)t, zonder lwoo
18,8 %
14,1 %
15,4 %
13,8 %
25,0 %
14,3 %
vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,4 %
 
0,4 %
 
0,3 %
vmbo-(g)t / havo
18,8 %
7,1 %
15,4 %
7,2 %
 
8,4 %
vmbo-(g)t / havo, zonder lwoo
18,8 %
7,1 %
15,4 %
7,2 %
 
8,4 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
geen gewogen leerlingen
geen gewogen leerlingen
geen gewogen leerlingen