Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 14,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 31,9% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 25,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies. School: 25,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 50,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats.
Onze leerlingen hebben een ruime keuze in tal van mogelijkheden voor V.O.- scholen in de omgeving van Heerlen. Een enkele leerling gaat naar Gulpen. De schooladviezen voldoen aan de normen van het landelijk gemiddelde.
In samenspraak met ouders en de voortgezet onderwijsschool hebben we in het schooljaar 2019-2020 van één leerling het schooladvies heroverwogen.