Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2019-2020?
Instelling: 7,2% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 48,2% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 20,5% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 12,0% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 12,0% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Rooms Katholieke Basisschool Bergop met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 100-124 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,2 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,2 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,5 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,5 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.Instelling: in 2019-2020 was de gemiddelde leeftijd 46,2 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 51,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 49,5 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 49,3 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2019-2020?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 8,3 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 8,3 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 7,6 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 7,6 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 6,8 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 6,8 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 8,3 fte beschikbaar in 2019-2020.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 6,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 7,6 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 6,8 fte beschikbaar in 2015-2016.
 
Instelling
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
8,3
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,9
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
11
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2019-2020?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
 
Instelling
Onderwijzend personeel
6,0
 
72,3%
Direct ondersteunend personeel
1,7
 
20,5%
Indirect ondersteunend personeel
0,1
 
1,2%
Management
0,5
 
6,0%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2019-2020?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
 
100,0 %
Direct ondersteunend personeel
58,8 %
41,2 %
Indirect ondersteunend personeel
 
100,0 %
Management
 
100,0 %
Totaal
12,0 %
88,0 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2019-2020?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2019-2020.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.
15,5
Vergelijkingsgroep:
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Rooms Katholieke Basisschool Bergop met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 100-124 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
100-124 leerlingen
100-124 leerlingen
100-124 leerlingen
100-124 leerlingen