Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Op 18 juni 2013 heeft het laatste vierjaarlijkse inspectie bezoek plaatsgevonden in het kader van een stelselonderzoek. De inspectie heeft wederom een welverdiend basisarrangement vastgesteld. Dit verslag is terug te vinden bij de overige rapporten. Aan de hand van dit verslag en de evaluatie van het schooljaarplan wordt gericht aan de verdere doorontwikkeling van het kwaliteitssysteem.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: