Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 129 leerlingen.
Toelichting van de school
In tegenstelling tot de landelijke trend is op Basisschool Bergop sprake geweest van een licht stijgend leerlingaantal. Deze stijging was te herleiden naar de nieuwbouwwijk in het dorp en een kleine instroom komende vanuit de kern Voerendaal. Op dit moment heeft zich dit gestabiliseerd en verwachten we voor de toekomst een licht dalende lijn gezien de vergrijzing.
Voor meer informatie: zie onze website www.bs-bergop.nl en www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html en https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html