Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Als school willen we de ontwikkeling en opvoeding van kinderen samen ondersteunen door met elkaar af te stemmen om leren, motivatie en ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Delen van verantwoordelijkheid en goede communicatie zijn daarbij belangrijk. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners, daarbij respecteren we elkaars  expertise:
  • Leerkrachten zijn specifiek pedagogisch en didactisch deskundig 
  • Ouders hebben eigen expertise en kennis t.a.v. hun kind(eren)
Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind.
Onze uitgangspunten zijn:     
  • Ouders betrekken bij schoolactiviteiten, bv. computerouders, hulpouders, enz.                                                   
  • Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.                    
  • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.                                                                   
  • Ouders betrekken bij (extra) zorg.       
  • Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.
  • Ouders adequaat op de hoogte stellen van de ontwikkeling van hun kind.
  • Ouders (en hun kinderen) adequaat voorbereiden op het vervolgonderwijs.