Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Vertrouwen
Respect
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op Obs De Woelwaters werken we met het programma Kanjertraining. Dit houdt in dat gedurende de gehele dag bewust wordt omgegaan met gedrag. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Op ook langere termijn is dit effect merkbaar. Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Vijf afspraken staan centraal:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
De kinderen vanaf groep 1 t/m 8 worden d.m.v. lessen voorbereid op verschillende situaties. Zo leren kinderen omgaan met deze situaties. De kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. 
Iedereen wil toch een kanjer zijn!