Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Kanjertraining
Eén van onze uitgangspunten met betrekking tot het omgaan met kinderen is dat ieder kind zich veilig voelt op school. Een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat. Dit doen we o.a. door middel van de Kanjertraining. 
Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de groep veilig te houden of te verbeteren. De Kanjerlessen worden wekelijks gegeven door de eigen leerkracht(en). Zij zijn hierin geschoold. De leerlingen krijgen door deze lessen een betere band met elkaar en voelen zich prettiger. Dit geeft een gevoel van veiligheid. 
Wij willen dat ieder kind kan zeggen wat hij denkt of voelt. Dit gebeurt uiteraard met respect. Kinderen moeten zich goed kunnen uiten en tevens rekening leren houden met de ander. 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Ze leren in de Kanjertraining welk gedrag (kleur van de pet) ze vaak laten zien en hoe ze dit soms zouden kunnen aanpassen? 
Alle kinderen en het team hebben een vaste manier van omgaan met elkaar afgesproken. Dit geeft de kinderen houvast want we spreken elkaar 'taal':
  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet (blijft) zielig
Petten
Er zijn vier petten die centraal staan bij de Kanjertraining. Deze petten komen terug tijdens de lessen en geven een bepaald gedrag aan: 
Wit:
Heb je de witte pet dan ben je een echte kanjer en je gedraagt je als een kanjertijger. Je bent eerlijk en te vertrouwen. Je doet de goede dingen en je helpt iedereen om het samen met elkaar goed te hebben. De tijger (Kanjer) is betrouwbaar en zeker van zichzelf. Hij denkt goed over zichzelf en de ander. 
Rood:
Heb je de rode pet dan ben je de uitslover. Hij wordt vergeleken met een aap: die neemt niets serieus en maakt overal een geintje van. In feite is hij onbetrouwbaar, want je kunt niet op hem bouwen. De aap (uitslover, grapjurk) heeft de rode pet op, hij denkt niet goed over zichzelf en niet goed over de ander. 
Geel:
De gele pet is het konijntje dat stil is en bang en denkt dat het zich niet kan verweren. Hij/zij wil dat wel graag. Het konijn denkt niet goed over zichzelf en goed over de ander. 
Zwart: 
Heb je de zwarte pet op, dan ben je een pestvogel, de baasspeler. De pestvogel denkt goed over zichzelf en niet goed over de ander. 
Niemand is alleen maar één van de gedragstypen, we kennen allemaal alle petten. De gedragstypen maken voor kinderen bepaald gedrag direct duidelijk en zij kunnen het onderbrengen in gewenst en ongewenst gedrag. Met de Kanjertraining streven we ernaar om kinderen zichzelf te laten zijn, worden wie je bent. 
Voor informatie over de Kanjertraining verwijzen wij u naar ons Kanjerprotocol.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid niet via een Vensters vragenlijst maar anders, namelijk: Kanvas + vragenlijst Scholen met Succes.

Toelichting van de school
Dit doen we d.m.v. Kanvas, het programma dat hoort bij de Kanjertraining.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Burger (Ilonka.burger@paraatscholen.nl)
Mevr. Ter Beek (anke.terbeek@paraatscholen.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?