Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 17,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 12,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 3,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 12,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 9,1% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 27,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
Obs De Woelwaters staat bij de scholen voor Voortgezet Onderwijs bekend als een betrouwbare partner als het gaat om het schooladvies. De school beschikt over een adviescommissie bestaande uit leerkrachten, directie en IB-er. Na zorgvuldig overleg met leerlingen en hun ouders wordt een weloverwogen en goed onderbouwd advies uitgebracht. Over het algemeen worden onze adviezen 1 op 1 overgenomen door de VO-scholen in onze omgeving.