Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Op cbs de Acker hanteren we traditionele schooltijden. We vinden het belangrijk dat de kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) op vrijdagmiddag vrij zijn. Uit ervaring weten wij dat deze jonge kinderen gebaat zijn bij meer rust.
Al jaren wordt de overblijf op cbsdeacker in samenwerking met de school door ouders georganiseerd. Iedere locatie van de school heeft een overblijfcoördinator. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een goed en rustig verloop van het overblijven. Kinderen moeten de tijd hebben om te ontspannen en gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Hierbij sluit de overblijf aan bij het pedagogisch klimaat van de school.
cbsdeacker werkt samen met verschillende instellingen voor BSO.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:15
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:15
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:00
 
-
-
 
-
De groepen 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur vrij
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:15
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
13:00
15:15
 
-
De groepen 1 t/m 3 zijn 's middags vrij
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Traditionele schooltijden
middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
-
-
-
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • In samenwerking met ouders
In het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
-
-
-
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Nee
Toelichting bij dit onderwerp
Kinderen van onze school kunnen opgevangen worden door verschillende organisaties voor Buitenschoolse Opvang.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2018-2019?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
22-10-2018
26-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018
04-01-2019
Voorjaarsvakantie
25-02-2019
01-03-2019
Meivakantie
19-04-2019
03-05-2019
hemelvaart
30-05-2019
31-05-2019
pinksteren
10-06-2019
10-06-2019
Zomervakantie
22-07-2019
30-08-2019