Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Op cbs de Acker hanteren we traditionele schooltijden. We vinden het belangrijk dat de kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) op vrijdagmiddag vrij zijn. Uit ervaring weten wij dat deze jonge kinderen gebaat zijn bij meer rust.
Al jaren wordt de overblijf op cbsdeacker in samenwerking met de school door ouders georganiseerd. Iedere locatie van de school heeft een overblijfcoördinator. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een goed en rustig verloop van het overblijven. Kinderen moeten de tijd hebben om te ontspannen en gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Hierbij sluit de overblijf aan bij het pedagogisch klimaat van de school.
cbsdeacker werkt samen met verschillende instellingen voor BSO.