Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Combinatiegroepen krijgen extra ondersteuning zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt.
Alle leerkrachten zijn bevoegd om zelf bewegingsonderwijs te geven. Op onze school wordt gezorgd voor teamscholing om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten op speciale vakgebieden up-to-date te houden.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
We proberen zo goed mogelijk de vervanging van afwezige leerkrachten te regelen.CBS De Acker is aangesloten bij een vervangingspool van leerkrachten. Als er geen vervanger beschikbaar is worden de kinderen verdeeld over andere groepen en als laatste optie worden kinderen naar huis gestuurd. Dit wordt vooraf aan ouders gemeld zodat zij opvang kunnen regelen. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal dit vaker voor gaan komen.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Muziek