Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Combinatiegroepen krijgen extra ondersteuning zodat de kwaliteit gewaarborgd wordt.
Alle leerkrachten zijn bevoegd om zelf bewegingsonderwijs te geven. Op onze school wordt gezorgd voor teamscholing om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten op speciale vakgebieden up-to-date te houden.