Onderwijstijd
Toelichting van de school
Sinds 2013 wordt er op cbsdeacker  vanaf groep 1 t/m 8 Engelse les gegeven. Hiervoor maakt de school gebruik van een methode met een native speaker. De school heeft bewust gekozen voor het geven van Engelse lessen omdat de Engelse taal een belangrijke rol speelt in de huidige maatschappij. Daarnaast is uit verschillende onderzoeken gebleken dat jonge kinderen gevoelig zijn om vreemde talen snel te leren. De Engelse lessen worden spelenderwijs aangeboden d.m.v. rijmpjes, liedjes, versjes en verhaaltjes. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan rekenen, taal en lezen maar ook de Kanjertraining is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
    
6 uur
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
4 u 15 min
  
4 uur
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
  
2 uur
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
2 uur
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
  
1 u 45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Schrijven
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
1 u 15 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Verkeer
 
  
  
  
  
  
 
    
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Wereldoriëntatie/Geïntegreerd onderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
30 min
  
1 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
  
4 u 30 min
 
 
Speel/werktijd
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 15 min
                
 
Expressie
 
  
  
  
  
  
 
 
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
  
15 min
 
                    
Toelichting bij dit onderwerp
Geïntegreerd onderwijs:
In de middagen krijgen de kinderen van groep 4 t/m 8 geïntegreerd onderwijs met de methode Blink. Deze nieuwe methode biedt thema’s waarmee de kinderen ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek)in samenhang is daarbij het vertrekpunt, in plaats van losse vakken. Kinderen krijgen de ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen, passend bij hun interesses, om zo hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De thema’s zijn opgezet volgens een heldere structuur en opbouw die houvast biedt voor leerlingen en leerkrachten, maar daarnaast voldoende ruimte laat voor eigen inbreng. De kennisbasis wordt geborgd in geleide onderzoekslessen, die er ook voor zorgen dat de kinderen in hun eigen onderzoek op een hoger niveau uit kunnen komen. Tevens biedt dit de zekerheid dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie en de 21ste eeuwse vaardigheden worden gedekt.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Taalactiviteiten in de kring
 
  
 
 
2 u 45 min
  
2 u 45 min
 
 
Rekenactiviteiten in de kring
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Speel/werktijd
 
  
 
 
7 u 30 min
  
7 u 30 min
 
 
Engelse taal
 
  
 
 
45 min
  
45 min
 
 
Muziek
 
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
 
Sociaal-Emotionele ontwikkeling
 
  
 
 
1 uur
  
1 uur
 
 
Levensbeschouwing
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Taallokaal en Taalhal
Toelichting bij dit onderwerp
Op de locatie Stampioendreef is er een inpandige jeugdbibliotheek waar alle leerlingen lid van zijn. Wij zijn daar erg blij mee. Ook de locatie Groeneweg beschikt over een up-to-date bibliotheek. Daarnaast hebben wij op de locatie Stampioendreef een Taallokaal ingericht waar allerlei taalactiviteiten plaatsvinden ( spreekbeurten, presentaties, schrijver in de klas) Op de locatie Groeneweg is er een Taalhal.