Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Sinds 2013 wordt er op cbsdeacker  vanaf groep 1 t/m 8 Engelse les gegeven. Hiervoor maakt de school gebruik van een methode met een native speaker. De school heeft bewust gekozen voor het geven van Engelse lessen omdat de Engelse taal een belangrijke rol speelt in de huidige maatschappij. Daarnaast is uit verschillende onderzoeken gebleken dat jonge kinderen gevoelig zijn om vreemde talen snel te leren. De Engelse lessen worden spelenderwijs aangeboden d.m.v. rijmpjes, liedjes, versjes en verhaaltjes. Daarnaast wordt er veel tijd besteed aan rekenen, taal en lezen maar ook de Kanjertraining is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.