Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Opbrengst gericht onderwijs
Passend onderwijs
Boeiend/betekenisvol onderwijs
Enthousiasme en betrokkenheid
Open christelijk onderwijs
Wat is de missie/visie van de school?
cbsdeacker spreekt de taal van de toekomst! 
Wij stellen ons ten doel, dat kinderen zich gelukkig voelen. Hiervoor bieden wij ze een veilige leeromgeving:
  • Waarin verschillen mogen zijn in hun ontwikkeling en waarin ze zo optimaal mogelijk begeleid worden.
  • Waarin wij ernaar streven om de best haalbare resultaten te behalen.
  • Waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door het geven van Kanjertraining.
  • Waarin de kinderen leren om op een goede, respectvolle manier met elkaar om te gaan.
  • Waarin wij de kinderen boeiend en betekenisvol onderwijs bieden.
Wij geven dit vorm vanuit onze christelijke levensovertuiging.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In het huidige schooljaar zal in alle klassen door een muziekdocent de muziekles verzorgd worden. 21 ste eeuwse vaardigheden gaan een steeds grotere plek innemen in ons onderwijs. Vanaf groep 5 hebben de kinderen de beschikking over een eigen laptop voor het inoefenen op eigen niveau van de lesstof. Daarnaast blijven we de persoonlijke begeleiding , aanpak en instructie van de groepsleerkracht het belangrijkst vinden.
Met ingang van dit schooljaar verloopt de oudercommunicatie via Social Schools. Een oudercommunicatieplatform waarbij ouders op een laagdrempelige manier op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de school.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school. Dit betekent dat iedereen welkom is op onze school. We gaan met respect om met elkaar.
Wij vertellen 2 keer een bijbelverhaal per week. Ook vieren we de Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen. Op onze school vieren we ook het begin van de week tijdens de weekopening. Hier wordt het thema van de bijbelverhalen van de week toegelicht maar zingen we ook voor de nieuwe en jarige kinderen bij ons op school.Kortom een leuk begin van de nieuwe week.