Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Opbrengst gericht onderwijs
Passend onderwijs
Boeiend/betekenisvol onderwijs
Enthousiasme en betrokkenheid
Open christelijk onderwijs
Missie en visie
cbsdeacker spreekt de taal van de toekomst! 
Wij stellen ons ten doel, dat kinderen zich gelukkig voelen. Hiervoor bieden wij ze een veilige leeromgeving:
  • Waarin verschillen mogen zijn in hun ontwikkeling en waarin ze zo optimaal mogelijk begeleid worden.
  • Waarin wij ernaar streven om de best haalbare resultaten te behalen.
  • Waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door het geven van Kanjertraining.
  • Waarin de kinderen leren om op een goede, respectvolle manier met elkaar om te gaan.
  • Waarin wij de kinderen boeiend en betekenisvol onderwijs bieden.
Wij geven dit vorm vanuit onze christelijke levensovertuiging.