Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
Eenmaal per twee jaar wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. Leerlingen kunnen daar verbeterpunten voor de school aangeven. N.a.v. dit onderzoek formuleert de school actiepunten.
Op onze school is ook een leerlingenraad actief die zes-wekelijks met de directeur vergadert. De kinderen dragen zelf overlegpunten en ideeën voor verbetering aan en zij fungeren als klankbord voor de directie.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 114 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 109
Bron: Vensters
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Over de school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe vind je het op school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,3
 
Hebben jullie een leuke klas?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 8,1
 
De lessen op school
Gemiddeld cijfer
 
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,6School: gemiddeld cijfer is 8,8
(9% antwoordt
"weet ik niet" *)
Vind je de regels op school duidelijk?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 8,9
(6% antwoordt
"weet ik niet" *)
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,7School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,4School: gemiddeld cijfer is 8,8
(13% antwoordt
"weet ik niet" *)
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,8School: gemiddeld cijfer is 9,1
 
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geef je de school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet".