Leerlingtevredenheid
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,1School: gemiddeld cijfer is 8,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 26 juni 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal leerlingen: 114 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 109
Bron: Vensters
Toelichting van de school
Eenmaal per twee jaar wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. Leerlingen kunnen daar verbeterpunten voor de school aangeven. N.a.v. dit onderzoek formuleert de school actiepunten.
Op onze school is ook een leerlingenraad actief die zes-wekelijks met de directeur vergadert. De kinderen dragen zelf overlegpunten en ideeën voor verbetering aan en zij fungeren als klankbord voor de directie.