Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Eenmaal per twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De school maakt een plan van aanpak n.a.v. de uitkomsten. Deze worden besproken met de medezeggenschapsraad.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 11 juli 2019.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Aantal ouders\verzorgers: 236 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 80
Bron: Vensters