Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
CBS de Acker is trots op de behaalde resultaten bij de leerlingen. Wij werken er hard voor om ieder kind zich zo maximaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast is een school meer dan toetsen. Naast alle cognitieve vakken hechten wij ook veel belang aan sociaal emotionele vaardigheden en creatieve ontwikkeling. We willen een veilige school zijn waar respectvol met elkaar omgegaan wordt en waar kinderen goed voorbereid worden op het voortgezet onderwijs.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 538,6School: 538,6School: 542,6School: 542,6School: 542,0School: 542,0School: 540,8School: 538,6School: 542,6School: 542,0Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 1% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
45
52
28
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
1 %
1 %
1 %
Score
Score
Score
542,0
44 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
542,6
50 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,6
28 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets