Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Op CBS De Acker werken wij opbrengstgericht/handelingsgericht. Dit houdt o.a. in dat wij de toetsresultaten niet alleen op leerlingniveau bekijken, maar ook op groeps- en schoolniveau. De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd en op grond van die analyse proberen wij de kwaliteit en het rendement van het onderwijs te verbeteren. Ook de resultaten van de Cito-eindtoets worden op deze manier bekeken. We begeleiden de kinderen volgens de principes van handelingsgericht werken. Hierbij wordt gekeken naar de stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen en hoe die zich vertalen in onderwijsbehoeften. Wij kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en willen ze vanuit hun mogelijkheden begeleiden, ook als ze een ontwikkelingsachterstand, of voorsprong hebben. Wij zetten extra hulp in voor leelringen die zorg nodig hebben en er is een klimopklas voor excellente leerlingen.
Tegenwoordig wordt de kwaliteit van de school nogal eens gemeten door te kijken naar het percentage leerlingen dat doorgaat naar een hoge vorm van voortgezet onderwijs. Je hoort wel eens dat hoe meer kinderen er naar een hoge vorm van voortgezet onderwijs gaan, hoe beter de school is. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar dit hangt ook af van het niveau van de kinderen, die binnenkomen. Op onze school zullen we er alles aan doen om uit kinderen te halen “wat er in zit”. Daarover willen we ons ook verantwoorden in gesprekken met ouders, zodat u zelf kunt bepalen of wij deze belofte waarmaken.Bovenal streven we ernaar dat uw kind een fijne basisschooltijd heeft bij ons op school en daar met plezier op terug kijkt.