Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
Brugjaar: € 235,00
Toelichting van de school
Voor een aantal schoolkosten vragen we aan u als ouder een bijdrage. Over de hoogte van die bijdragen overleggen we jaarlijks met de medezeggenschapsraad en we leggen ook verantwoording af over de besteding van het geld.
• Activiteitenbijdrage € 90,--
• Extra’s voor de leerlingen € 15,--
• Jaarexcursie € 75,-- leerjaar 1,€ 175,-- leerjaren 2 en 4, € 50,-- leerjaar 3 en € 250,-- 5 vwo 
• Gebruik kluisje € 20,-- 
• Printtegoed € 25,--