Toelichting van de school
In Utrecht is met alle schoolbesturen afgesproken dat het basisschooladvies in principe enkelvoudig is. Dat wil zeggen dat een basisschool één onderwijsniveau adviseert (bijv vmbo-t of vwo). Dit schooladvies is op grond van de wet ook bindend. Omdat het USG een categoriaal gymnasium is, worden alleen leerlingen met een vwo-advies geplaatst. 
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2018-2019 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 100,0% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies