Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Investors in People (IiP)
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Netherlands Quality Agency - Assessment

De resultaten van de externe evaluatie:
Erkenning als investor in people

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
De medewerkers zijn bekend met de missie/visie en weten welke bijdrage zij leveren aan de school. Medewerkers worden nadrukkelijk aangemoedigd zich eigenaar te voelen en verantwoordelijk-heid te nemen. Zij krijgen en nemen de ruimte voor hun ontwikkeling, vakinhoudelijk en pedagogisch/didactisch.

Op welke manier is er gewerkt tijdens deze externe evaluatie:
interviews

Meer informatie over de externe evaluatie:
Investors in People
.
.
Opbrengstenkaart Inspectie
Omschrijving evaluatie
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Onderwijsinspectie

De resultaten van de externe evaluatie:
Het Utrechts Stedelijk Gymnasium, afdeling VWO heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Informatie over deze evaluatie is interessant voor:
Als een school geen risico's loopt op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, wordt het zogenoemd basistoezicht toegekend. Het USG heeft dit basistoezicht sinds 2008.

Meer informatie over de externe evaluatie:
onderwijsinspectie
.
.
Europese Leeromgeving op School (ELOS) / Nuffic
Doel evaluatie
Vervolgstappen na evaluatie
.
.