Doorstroom binnen de school
Toelichting van de school
Het doorstroompercentage van onze leerlingen ligt in de afgelopen schooljaren boven de 90%. In vergelijking met andere gymnasia in Nederland ligt dit percentage op het USG hoog.
Vanaf het vierde leerjaar is de uitstroom in de afgelopen jaren zeer gering; dit heeft mede te maken met onze visie dat doubleren in de bovenbouw niet zinvol is. Intensieve begeleiding van de leerling en sturen op motivatie leveren een beter resultaat op.
De uitstroom is in de afgelopen jaren in absolute zin geleidelijk afgenomen.
We streven er uiteraard naar de uitstroom zo gering mogelijk te houden, door adequate begeleiding via mentoren en door zorg op maat.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de onderbouw?
School: 98,2% van de onderbouw leerlingen in 2017-2018.School: 98,2% van de onderbouw leerlingen in 2016-2017.School: 99,7% van de onderbouw leerlingen in 2015-2016.
Inspectienorm: 95,2% van de onderbouw leerlingen.School: 98,7% van de onderbouw leerlingen.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Inspectienorm: 81,4% van de bovenbouw leerlingen.School: 94,5% van de bovenbouw leerlingen op het vwo.
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de bovenbouw?
School: 95,4% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2017-2018.School: 94,6% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2016-2017.School: 93,4% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2015-2016.