Doorstroom binnen de school
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Inspectienorm: 95,2% van de onderbouw leerlingen.School: 98,7% van de onderbouw leerlingen.
Toelichting van de school
Het doorstroompercentage van onze leerlingen ligt in de afgelopen schooljaren boven de 90%. In vergelijking met andere gymnasia in Nederland ligt dit percentage op het USG hoog.
Vanaf het vierde leerjaar is de uitstroom in de afgelopen jaren zeer gering; dit heeft mede te maken met onze visie dat doubleren in de bovenbouw niet zinvol is. Intensieve begeleiding van de leerling en sturen op motivatie leveren een beter resultaat op.
De uitstroom is in de afgelopen jaren in absolute zin geleidelijk afgenomen.
We streven er uiteraard naar de uitstroom zo gering mogelijk te houden, door adequate begeleiding via mentoren en door zorg op maat.