Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
De leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen en een plusgroep. Het uitgangspunt is dat er qua omvang en samenstelling evenwichtige groepen zijn. De verdeling van de leerlingen over de groepen gebeurt met grote zorgvuldigheid. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de verdeling jongens/meisjes, onderlinge contacten en zorgbehoeften.Voor de groepen staan de groepsleerkrachten. 
In groep 1 en 2 wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Dit betekent dat de leerstof in thema’s wordt aangeboden. Door thema’s aan te bieden verhogen wij de betrokkenheid van de kinderen. Tijdens het werken worden de kinderen gestimuleerd om zelf na te denken over problemen en daarvoor zelf oplossingen te zoeken. Ook besteden we veel aandacht aan de beginnende geletterdheid (woordjes schrijven en/of stempelen) en ontluikende gecijferdheid (getallen schrijven, bezig zijn met maten, gewichten en hoeveelheden).
Vanaf groep 3 t/m 8 wordt meer methodisch gewerkt met als startpunt het niveau van het kind. Dat geeft ons houvast met betrekking tot de inhoud van ons onderwijs. Als leerkrachten zorgen wij er voor, dat de inhoud goed aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De leerstof die de leerlingen aangeboden krijgen, wordt waar nodig in een betekenisvolle context geplaatst. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot. De inhoud van de methoden wordt inhoudelijk aangepast naar mogelijkheden en tempo van de ontwikkeling van het kind. Deze beslissingen nemen wij onder meer op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
 Bij verlof van personeel wordt er gebruikt gemaakt van personeel via de vervangingspool van stichting Acis.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.