Onderwijstijd
Toelichting van de school
obs De Meerwaarde werkt met de volgende methodes:
Rekenen:              Pluspunt
Taal en Spelling:   Taal op maat
Lezen:                  Veilig leren Lezen (groep 3)
                            Estafette (groep 4 t/m 8)
Begrijpend lezen:   Nieuwsbegrip
Schrijven:             Pennenstreken
Aardrijkskunde:    Wijzer door de Wereld
Geschiedenis:       Wijzer door de Tijd
Biologie:               Wijzer natuur&techniek
Engels:                 Groove me
Techniek:             Techniektorens
Verkeer:               Wegwijs
Muziek:                Moet je doen!
Crea:                    Kunstkabinet
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
  
4 u 15 min
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
4 u 45 min
  
4 uur
  
4 u 30 min
  
3 u 45 min
  
3 u 45 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 15 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
  
5 u 30 min
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
2 u 45 min
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
       
45 min
  
45 min
  
45 min
  
45 min
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
             
45 min
  
45 min
 
 
Pauze
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
  
1 u 15 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
taal
 
  
 
 
8 u 30 min
  
8 u 30 min
 
 
rekenen
 
  
 
 
3 uur
  
3 uur
 
 
oriëntatie op mens en maatschappij
 
  
 
 
2 uur
  
2 uur
 
 
kunstzinnige oriëntatie
 
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
 
 
bewegingsonderwijs en spel
 
  
 
 
6 u 45 min
  
6 u 45 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Leeslokaal rondom meervoudige intelligentie
Plusgroep lokaal
Handvaardigheidlokaal