Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus:de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleidersverschillende taken en activiteiten. Goed onderwijs begint met het kunnen omgaan met verschillentussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daarvoor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling. 
Onze onderwijsassistenten worden ingezet in grote groepen ter ondersteuning van het werk van de leerkracht. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om leerlingen op maat instructie te geven. Daarnaast worden onderwijsassistenten ingezet op kinderen individueel te begeleiden als daar aanleiding voor is of om onderwerpen voor de klassikale instructie onder de aandacht te brengen van een groepje leerlingen. ( preteaching)
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
5
Onderwijsassistent
12