Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Voor de Schelf is het team van groot belang. Zoals een timmerman goed gereedschap nodig heeft, is goed personeel noodzakelijk voor een school. Onderling vertrouwen en wederzijds begrip zijn van groot belang. Investeren in goed en evenwichtig personeelsbeleid zal ook in de toekomst van groot belang zijn. De leeftijdsopbouw van het personeel is slechts een momentopname. Op dit moment is de leeftijdsgroep van 45 jaar en ouder sterk vertegenwoordigd. Dat heeft als groot voordeel voor de school, dat we kunnen profiteren van erg veel deskundigheid, ervaring en expertise. Een behoorlijk deel van ons hechte team is een groot gedeelte van de loopbaan in dienst van onze school. Dat gegeven vertelt iets over de onderlinge sfeer en hoge betrokkenheid bij de school. Naar verwachting zal tussen nu en 10 jaar een verjongingsproces op gang komen als een aantal leerkrachten met pensioen zal gaan.  
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,1% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,3% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,9% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,9% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,1% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,7% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 35,5% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 20,6% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 11,0% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 26,5% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 6,5% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Openbare Basisschool De Schelf met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 250-274 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 44,8 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 44,8 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 50,6 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 50,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 44,8 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 46,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 50,6 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 52,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 55,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,6 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2018-2019?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 15,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 15,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 12,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 12,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 12,6 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 12,6 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 14,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 14,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 15,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 15,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 14,0 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 14,0 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 15,5 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 15,5 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 15,4 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 13,4 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 12,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 12,6 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 14,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,9 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 15,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 15,7 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 14,0 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 15,5 fte beschikbaar in 2014-2015.
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
15,4
16,9
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,7
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
21
25
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2018-2019?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
Onderwijzend personeel
12,7
13,5
 
82,5%
80,2%
Direct ondersteunend personeel
1,7
1,8
 
11,0%
10,6%
Management
1,0
1,2
 
6,5%
6,9%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
25,2 %
74,8 %
Direct ondersteunend personeel
 
100,0 %
Management
100,0 %
 
Totaal
27,3 %
72,7 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 16,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 16,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 17,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 15,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 15,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 16,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 15,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.
16,4
Vergelijkingsgroep: 15,2
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Openbare Basisschool De Schelf met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 250-274 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
250-274 leerlingen
225-249 leerlingen
250-274 leerlingen
250-274 leerlingen
250-274 leerlingen