Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Talenten benutten
Samen plezier
Welbevinden
Eigenaarschap
Uitnodigend
Wat is de missie/visie van de school?
't Startblok maakt verschil in onderwijs.
Op 't Startblok geloven wij dat ieder kind, begeleid door de leerkracht en in verbinding met de samenleving, het beste uit zichzelf haalt.
Onze kernkwaliteiten als school en als team zijn:
  • Dynamisch en innovatief zijn.
  • Flexibel zijn en kunnen inspelen op veranderingen
  • Aansluiten bij kinderen
  • Uitnodigend zijn naar de omgeving
  • Aandacht voor burgerschap
  • Welbevinden centraal hebben staan
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
In het schooljaar 2019 - 2020 zullen we ons vooral gaan bezighouden met;
Borging van de onderwerpen genoemd in 2018-2019.

Doorontwikkelen van doelgericht leren onder begeleiding van Bureau Wolters.
Doorontwikkelen professionele communicatie en feedback (leerlingen, collegae en stagiaires), Samen Opleiden.
De volgende Jeelo projecten: 
Zorgen voor jezelf en anderen
Omgaan met geld
Maken van een product
Veilig in het verkeer
Omgaan met natuur
Inrichten van je omgeving

In 2019-2020 zullen we de voornemens uit de nieuwe meerjareninnovatieplanning concretiseren. Op `t Startblok werken we met een floating meerjareninnovatieplanning. Dit betekent dat we onze meerjareninnovatieplanning jaarlijks zullen updaten. 
Pilots rondom doelgericht werken binnen passendere groeperingsvormen en werkvormen doorontwikkelen.

Borging PBS
Voor meer informatie zie hoofdstuk 3 van ons Schoolplan (toegevoegd als bijlage)


 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?