Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
  • Spring
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Logo 3000
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
In de groepen 1/2, maar ook op de in het gebouw gevestigde peuterspeelzaal, werken we met Logo 3000. Dit is een methode gericht op woordenschatuitbreiding bij kinderen. 
Doordat kinderen die op de peuterspeelzaal hebben gezeten, al kennisgemaakt hebben met Logo 3000, is er een duidelijke herkenning in aanpak en onderwerpen voor kinderen als zij op 't Startblok komen.
Tevens is er een oudercursus, het ei van Columbus, welke aansluit bij Logo 3000.