Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Resultaten eindtoets
De leerkrachten op ’t Startblok volgen de vorderingen van de leerlingen nauwgezet. Op het cognitieve vlak wordt dat gedaan via de toetsen die bij onze methoden horen en de citotoetsen. Bij de methodetoetsen wordt er gekeken of de kinderen de stof die is aangeboden, van één bepaald vak, begrepen hebben. Deze toetsen vinden plaats als er een blok van een vak is afgerond en vinden dus meerder keren per jaar plaats. Bij de citotoetsen, die twee maal per jaar worden afgenomen, kunnen we zien hoe de kinderen zich ontwikkelen in vergelijk met het landelijk gemiddelde. Aan de hand van de scores die hieruit komen, kunnen we trendanalyses maken per groep, per leerjaar, per kind. Dat geeft ons inzicht in de ontwikkeling van ons onderwijs en kunnen we acties op een adequate manier inzetten.
Op ’t Startblok vinden we niet alleen cognitieve ontwikkeling belangrijk. Minstens zo belangrijk is het dat kinderen vaardigheden aanleren waarmee zij zich staande kunnen houden in de 21st eeuw. Onze aanpak van wereldoriënterende vakken middels Jeeloprojecten is daarvan een uitwerking. (Voor meer informatie over Jeelo verwijzen wij u graag naar www.jeelo.nl .) Het meten van vaardigheden is ingewikkelder dan het meten van cognitieve ontwikkeling. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld samenwerken en kritisch denken hebben geen harde gegevens als uitkomst. Door Jeelo is een registratie- en meetsysteem ontwikkeld voor het volgen van vaardigheden. Aan de hand van indicatoren die horen bij de te volgen vaardigheid kunnen we op een meer objectieve manier deze ontwikkeling bij het kind vastleggen. Op die manier, en door de kunde en ervaring van onze leerkrachten, kunnen we de kinderen volgen in hun ontwikkeling.
De eindtoets wordt in groep 8 afgenomen. Het gemiddelde schooleindcijfer wordt bepaald door alle kinderen die de toets maken. We mogen er bij deze toets voor kiezen bepaalde groepen kinderen niet mee te laten doen met deze toets. Zoals kinderen die na de basisschool naar lwoo of pro gaan, kinderen met een rugzak of kinderen die minder dan drie jaar onderwijs op onze school hebben gevolgd. Wij hebben als school hier nog geen gebruik van gemaakt. Het resultaat dat u ziet staan is dus een zuiver getal. We zien het cijfer op de cito eindtoets als 1 van de vele gegevens die ons inzicht geeft in de ontwikkeling van het kind.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 75,9School: 75,9School: 80,2School: 80,2School: 82,2School: 82,2School: 79,3School: 75,9School: 80,2School: 82,2Inspectie-ondergrens: 77,9Inspectie-ondergrens: 77,7Inspectie-ondergrens: 77,4Inspectie-ondergrens: 77,2
 
School: 535,1School: 535,1School: 535,1Inspectie-ondergrens: 532,3
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 14% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
42
42
47
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
17 %
15 %
14 %
Score
Score
Score
82,2
40 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
80,2
39 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
75,9
44 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets