Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De schooladviezen die door de groep 8-leerkrachten gegeven worden zijn gebaseerd op een groot aantal gegevens. De score op de IEP eindtoets is één van deze gegevens. De IEP eindscore zegt alleen wat over 3 vakgebieden (een deel van het onderwijs dat we verzorgen). De leerkrachten van ’t Startblok hebben gedurende de acht schooljaren voldoende informatie verworven om een degelijk schooladvies te kunnen geven. De IEP eindtoets kan hierin enkel voor een bevestiging zorgen.
We kijken bij het verwijzen naar een vervolgschool ook nauwgezet naar de vaardigheden en competenties die de leerlingen bezitten om in het voortgezet onderwijs een goede ontwikkeling door te maken. Deze bepalen mede het advies.
De afgelopen jaren blijken onze adviezen in zijn algemeenheid te hebben geleid tot een juiste plek voor de leerlingen van ’t Startblok. Een plek die aansluit bij interesses, ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 5,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 12,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 24,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 2,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 17,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 31,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 19,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 15-20% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,9% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,6% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,8% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,6% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 29,3% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 17,1% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.vmbovmbovmbovmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 10,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 5,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 12,5% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 15,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 13,2% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,8% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 4,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 11,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 2,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 15-20% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 9,5% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,4% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 21,4% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 19,0% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,8% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.vmbovmbovmbovmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 17,7% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.
 
Vergelijkingsgroep: 27,7% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.School: 40,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-k / vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 1,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 3,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 41,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.School: 14,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo.School: 85,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op vmbo-(g)t / havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 66,6% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 15,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 92,3% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 7,7% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 20,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 70,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 12,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 87,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.