Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 5,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 5,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 7,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 12,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,9% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 24,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 2,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 17,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 31,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 19,5% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Toelichting van de school
De schooladviezen die door de groep 8-leerkrachten gegeven worden zijn gebaseerd op een groot aantal gegevens. De score op de IEP eindtoets is één van deze gegevens. De IEP eindscore zegt alleen wat over 3 vakgebieden (een deel van het onderwijs dat we verzorgen). De leerkrachten van ’t Startblok hebben gedurende de acht schooljaren voldoende informatie verworven om een degelijk schooladvies te kunnen geven. De IEP eindtoets kan hierin enkel voor een bevestiging zorgen.
We kijken bij het verwijzen naar een vervolgschool ook nauwgezet naar de vaardigheden en competenties die de leerlingen bezitten om in het voortgezet onderwijs een goede ontwikkeling door te maken. Deze bepalen mede het advies.
De afgelopen jaren blijken onze adviezen in zijn algemeenheid te hebben geleid tot een juiste plek voor de leerlingen van ’t Startblok. Een plek die aansluit bij interesses, ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden.