Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Op ’t Startblok werken 34 medewerkers. Daarnaast zijn er 7 vrijwilligers die het onderwijsproces ondersteunen. De verhouding man/vrouw heeft, net als de landelijke trend laat zien, meer vrouwelijke dan mannelijke medewerkers. Ongeveer een vijfde van alle medewerkers is mannelijk. Uit de leeftijdsopbouw kunnen we opmaken dat obs ’t Startblok een mooie vertegenwoordiging heeft in alle leeftijdsgroepen. Dit zorgt voor een energiek, uitnodigend en pro-actief team van leerkrachten. 
Het onderwijzend personeel kent naast het lesgeven nog andere taken. Zo zijn er twee intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de zorg op onze school. Doordat we meer groepsdoorbrekend werken zien we steeds meer onderwijsassistenten en co-teachers die in de groepen ondersteunen. Daarnaast zijn er drie bouwleiders vrij geroosterd die de directie ondersteunen in beleidsmatige taken.
We zijn erg blij met de aanwezigheid van onze onderwijsassistenten /co-teachers. Zeker gezien de diversiteit van onze populatie, zijn we gebaat bij zoveel mogelijk handen in de klas.
Naast het vaste personeel zijn wij ook dankbaar voor het grote aantal vrijwilligers dat op onze school aanwezig is. Zij ondersteunen vooral in zaken die buitende groep gebeuren. Dit is op het gebied van ondersteuning van de leerkrachten in rt-taken, facilitaire ondersteuning, verzorging en onderhoud van het groen in en om school, etc…
Al deze medewerkers zijn er op gericht om (met gebruikmaking van Positieve Behavior Support) onze kinderen een zo goed mogelijk klimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig, sociale en autonome individuen.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,2% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,8% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 17,9% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 15,5% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 3,9% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Basisschool t Startblok met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 350-374 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,9 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,1 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,1 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,7 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,7 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,3 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,1 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 45,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 45,7 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,6 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2018-2019?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 20,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 20,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 21,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 21,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 24,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 24,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 21,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 21,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 23,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 23,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 22,1 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 22,1 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 20,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 21,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 24,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 21,7 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 23,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 23,9 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 22,1 fte beschikbaar in 2014-2015.
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
20,7
22,2
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,6
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
34
32
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2018-2019?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
Onderwijzend personeel
18,1
18,3
 
87,4%
82,6%
Direct ondersteunend personeel
1,6
2,1
 
7,7%
9,4%
Management
1,0
1,3
 
4,8%
6,0%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
15,5 %
84,5 %
Direct ondersteunend personeel
31,2 %
68,8 %
Management
100,0 %
 
Totaal
20,8 %
79,2 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 13,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 13,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 14,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 14,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 13,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 13,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 15,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 13,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 14,4 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 13,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.
15,7
Vergelijkingsgroep: 16
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Basisschool t Startblok met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 350-374 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
375-399 leerlingen
400-424 leerlingen
375-399 leerlingen
350-374 leerlingen
350-374 leerlingen