Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,2% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,8% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 17,9% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 31,4% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 15,5% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 3,9% van het personeel is 15-25 jaar.
Toelichting van de school
Op ’t Startblok werken 34 medewerkers. Daarnaast zijn er 7 vrijwilligers die het onderwijsproces ondersteunen. De verhouding man/vrouw heeft, net als de landelijke trend laat zien, meer vrouwelijke dan mannelijke medewerkers. Ongeveer een vijfde van alle medewerkers is mannelijk. Uit de leeftijdsopbouw kunnen we opmaken dat obs ’t Startblok een mooie vertegenwoordiging heeft in alle leeftijdsgroepen. Dit zorgt voor een energiek, uitnodigend en pro-actief team van leerkrachten. 
Het onderwijzend personeel kent naast het lesgeven nog andere taken. Zo zijn er twee intern begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de zorg op onze school. Doordat we meer groepsdoorbrekend werken zien we steeds meer onderwijsassistenten en co-teachers die in de groepen ondersteunen. Daarnaast zijn er drie bouwleiders vrij geroosterd die de directie ondersteunen in beleidsmatige taken.
We zijn erg blij met de aanwezigheid van onze onderwijsassistenten /co-teachers. Zeker gezien de diversiteit van onze populatie, zijn we gebaat bij zoveel mogelijk handen in de klas.
Naast het vaste personeel zijn wij ook dankbaar voor het grote aantal vrijwilligers dat op onze school aanwezig is. Zij ondersteunen vooral in zaken die buitende groep gebeuren. Dit is op het gebied van ondersteuning van de leerkrachten in rt-taken, facilitaire ondersteuning, verzorging en onderhoud van het groen in en om school, etc…
Al deze medewerkers zijn er op gericht om (met gebruikmaking van Positieve Behavior Support) onze kinderen een zo goed mogelijk klimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig, sociale en autonome individuen.