Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Op onze multiculturele school wordt ingezet op het betrekken van alle ouders bij onze school. Het motto ‘partners in opvoeding’ proberen we op verschillende manieren in praktijk te brengen. De ouderbetrokkenheid die het meest opbrengt voor het kind is het tonen van interesse in de schooldag en het ondersteunen bij de huiswerkopdrachten. Jeelo biedt daarvoor de mogelijkheden.
Tijdens de inloopweken mogen ouders een paar uur meedraaien in de groep van hun kind om zo te ervaren hoe een Startblok-dag verloopt. Daarnaast hebben we ouder- en informatieavonden.
Binnen school is een ontmoetingsplek gecreëerd, de ouderkamer ‘Startpoint’ waar ouders elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten. De organisatie is in handen van ouders. Zij organiseren o.a. themabijeenkomsten.
Daarnaast worden ouders betrokken bij organiseren van verschillende activiteiten binnen de school.
In de groepen 1,2 en 3 is er een inloopkwartier waarin ouders met hun kinderen een werkje maken.