Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s. Om de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s.
We leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.