Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Advisering, aanmelding, toelating, rapportage en begeleiding in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs is in handen van de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur. Wij volgen een zorgvuldige procedure om tot een afgewogen oordeel te komen over de beste vervolgstap voor uw kind.
Veel van onze leerlingen stromen uit naar Waterlandse scholen. Voor hen hanteren wij de procedure van de ‘Waterlandse Overstap’. De procedure is vastgesteld op basis van overleg tussen de scholen voor primair en voortgezet onderwijs van de Waterlandse en andere gemeenten. Voor de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan volgen wij de Kernprocedure Overstap van PO naar VO van de Amsterdamse scholen.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 12,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 19,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 16,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 15,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 33,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 8,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 8,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 10-15% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar havo. Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 19,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 0,8% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 28,6% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 28,6% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een onbekend advies uitgestroomd naar vso.vsovsovsovmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 51,3% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 21,8% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 43,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 1,2% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 47,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 50,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 9,9% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 23,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
Vergelijkingsgroep: 67,8% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.