Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
Op De Eerste Rith wordt wekelijks groepsdoorbrekend gewerkt. Op één of meerdere momenten worden de leerlingen van hetzelfde leerjaar gemengd. Het doel is samen te leren en  leren dat je gebruik kunt maken van elkaars talenten. Door groepsdoorbrekend te werken kunnen stappen worden gemaakt in het gepersonaliseerd leren.
Er is een Plusklas aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Zij krijgen onder begeleiding van een leerkracht wekelijks een verdiepend aanbod.
De vakleerkracht voor bewegingsonderwijs is aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.
De school behoudt het recht om, als dat nodig is, een herindeling van de groepen te maken. Dit kan te maken hebben met de leerlingaantallen of het pedagogische klimaat en het sociaal functioneren van de groep.