Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Respect
Uitdaging
Passie
Autonomie
Vertrouwen
Missie en visie
Wat is de missie/ visie van de school
De Eerste Rith is een school waar ieder kind uit Princenhage, of daarbuiten, welkom is. Binnen een uitdagende, rijke leeromgeving helpen we onze leerlingen om zich te ontplooien tot respectvolle, zelfbewuste mensen. Leerlingen worden zich bewust van hun talenten en mogelijkheden. Met het onderwijsproces sluiten we aan op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van ieder kind. Samen met de leerling en ouders zoeken we de verbinding om de ontwikkeling, en de doelen die hierbij horen, steeds inzichtelijk te maken. Kinderen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Wij creëren een krachtige leeromgeving, die op actief leren gericht is. Het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van leerlingen staat centraal.