Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Het doel van de voor- en vroegschoolse educatie is om peuters met een mogelijke taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder taalachterstand naar groep 3 kunnen.
Tussen de school en de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf is regelmatig contact. We spreken hier over een warme overdracht, zodat we het vervolg van de leerling zo gelijkmatig mogelijk kunnen laten doorlopen en vanaf de eerste dag dat het kind op De Eerste Rith zit ingespeeld kan worden op de specifieke onderwijsbehoeften van deze  leerling. De ontwikkeling van een kind wordt op deze manier zo volledig mogelijk overgedragen.