Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,0 leerlingen.School: 398 leerlingen.
Toelichting van de school
Wij staan als basisschool De Eerste Rith open voor iedereen. Kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen. Thuisnabij onderwijs vinden we heel belangrijk. De populatie van de school is een mooie afspiegeling van de samenleving. Dat zien we als kracht, omdat kinderen in hun verdere leven hiermee te maken krijgen. Verschillende culturen, milieus en de daarbij behorende gebruiken maken daar deel van uit. Op De Eerste Rith willen we dat kinderen met plezier naar school komen. Als school willen we een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij streven we naar een goede balans in cognitieve, sociaal- emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling.
Om een goed beeld te krijgen van onze school nodigen wij u uit voor een rondleiding. 
Belt u hiervoor naar onze administratie via nummer 076-5149307.
Voor ouders van leerlingen jonger dan 4 jaar houden we met regelmaat een informatieavond. De eerstvolgende bijeenkomst is op 19 september.
Op de teldatum van 2018 had De Eerste Rith 398 leerlingen.