Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
De tussentijdse overstap naar een andere basisschool vindt over het algemeen plaats door verhuizing. Dit geldt zowel voor de in- als uitstroom.
Het percentage leerlingen dat vanuit Kbs St. Joseph overgestapt is naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) ligt onder het landelijke percentage. Leerlingen uit het SBO kunnen, op advies van het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV), ook weer terug instromen. 
De leerlingen die overgestapt zijn naar het Speciaal Onderwijs (SO) kwamen uit de leerjaren 4, 5 of hoger. Deze leerlingen hadden specifieke onderwijsbehoeften die op de Regionale Expertise Centra (REC scholen) geboden worden.
Daarnaast krijgen we ook leerlingen vanuit de Eerste Opvang Anderstaligen. Deze leerlingen hebben vanwege hun taalachtergrond minimaal één jaar intensief Nederlands taalonderwijs gekregen.
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018?
BAO
SO
SBO
17 leerlingen
(3,7%)
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,4% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2013-2014 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen in 2013-2014 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,4% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,4% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 0,2% van de leerlingen van deze school in 2013-2014 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2013-2014 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 3,7% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,0% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,3% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 4,6% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 2,3% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 1,5% van de leerlingen van deze school in 2013-2014 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,5% van de leerlingen in 2013-2014 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep
Waar komen de overstappers vandaan in 2018-2019?
0 leerlingen
 
13 leerlingen
(2,9%)
0 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 0,2% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,0% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 2,9% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 4,4% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 3,2% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 1,5% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 1,0% van de leerlingen naar deze school in 2014-2015 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,6% van de leerlingen in 2014-2015 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep