Schooltijden en opvang
Toelichting van de school
Verzuim
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school houden wij bij of een kind aanwezig is. U belt ons voor schooltijd als uw kind niet naar school komt, omdat het bijvoorbeeld ziek is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.
Verlof
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Thamar Henneken, directeur. Zij kan u dan precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
12:00
14:15
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
12:00
14:15
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:30
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
12:00
14:15
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
12:00
14:15
 
-
 
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Continurooster
korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
-
-
-
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • Door leerkracht/team
  • In samenwerking met Ludens
In het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met Instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd doorLudens en Mini-stek. 
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020-2021?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
17-10-2020
25-10-2020
Kerstvakantie
19-12-2020
03-01-2021
Voorjaarsvakantie
20-02-2021
28-02-2021
Meivakantie
01-05-2021
09-05-2021
Zomervakantie
17-07-2021
29-08-2021
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
1-8
dinsdag en donderdag
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
leerkachten
ma-vrij
vanaf 14:15 uur
directie
ma-don
om 8:30 uur en vanaf 14:15
Toelichting bij dit onderwerp
Als je je zorgen maakt om je kind, maak je een afspraak om daarover te praten. Mail is voor ons dan geen goede manier om in gesprek te zijn. Als u een korte, praktische vraag of mededeling heeft, kan dat uiteraard wel per mail. Leerkrachten kunt u altijd na schooltijd aanspreken en de directie bij aanvang van de school of naschooltijd.