Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de IEP toets. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 17,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,9% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 35,7% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2018-2019 en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-k vmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 16,7% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 22,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 27,8% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 33,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 16,7% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 11,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 27,8% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 22,2% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 5,6% met een vwo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 16,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 40,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 66,7% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 12,8% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 46,4% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: 2,5% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2018-2019 in 2019-2020 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 12,2% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 52,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 20,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 80,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 18,9% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 72,6% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 33,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 66,7% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.