Waardering Inspectie
Wat zegt de inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport:
Toelichting van de school
Reactie op inspectierapport Obs Voordorp  
Obs Voordorp is trots op de positief beoordeelde punten tijdens het inspectiebezoek op 14 maart 2017. De school heeft hard gewerkt om een breed en samenhangend aanbod  te realiseren. Een aanbod dat afgestemd is op onze leerlingen en een gevolg is van het onderwijs dat we voor ogen hebben.
De school vindt het prettig te merken dat de inspecteur de fijne sfeer op school, voortkomend uit het pedagogische kader, heeft ervaren en erkent.  Ook dat is een punt waar de school trots op is. Dit zelfde geldt voor de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Er is sprake van een duidelijke samenhang tussen missie en visie van de school, doelen die gesteld zijn en leerkrachtgedrag. De school realiseert zich dat reflectie hierbij belangrijk is om succesvol te zijn.
De reflectie van de school in de zelfevaluatie en de bevindingen van de inspecteur komen overeen. Dit rapport zorgde niet voor verrassingen. De school heeft goed in beeld wat goed gaat en wat ontwikkelpunten voor de komende jaren zijn. Ten tijde van het inspectiebezoek heeft de school reeds aangegeven op welke wijze en wanneer de ontwikkelpunten aangepakt gaan worden.
Met vertrouwen bouwt Obs Voordorp de komende jaren verder aan goed onderwijs.